Logo
Logo
mic
Download
सो सो सोनल

सो सो सोनल

Duration

1hr 3m

Language

Marathi

Released

Category

Stories

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

एक विस्कटलेली पोरगी ना घरच्यांना आवडते ना बाहेरच्यांना.पण ती असते आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात किंवा आयुष्याजवळ असते.सहज जाता जाता "ए गोट्या" असे म्हणुन टपली मारून जाते.तिला ताब्यात ठेवायला बघितलं तर गुरगुरते आणि मोकळं सोडलं तर पुन्हा मुळाशी येऊन बसते.बालिश लडीवाळपणा आणि कणखर जरब दोन्ही तिच्यात दिसते हीच आपली लाडकी विस्कटलेली पोरगी - सोनल आणि तिची गोष्ट. लेखिका - नेहारिका देशपांडे

सो सो सोनल

Stories|Marathi|10 Episodes
Like
share
like

About Show

एक विस्कटलेली पोरगी ना घरच्यांना आवडते ना बाहेरच्यांना.पण ती असते आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात किंवा आयुष्याजवळ असते.सहज जाता जाता "ए गोट्या" असे म्हणुन टपली मारून जाते.तिला ताब्यात ठेवायला बघितलं तर गुरगुरते आणि मोकळं सोडलं तर पुन्हा मुळाशी येऊन बसते.बालिश लडीवाळपणा आणि कणखर जरब दोन्ही तिच्यात दिसते हीच आपली लाडकी विस्कटलेली पोरगी - सोनल आणि तिची गोष्ट. लेखिका - नेहारिका देशपांडे

You may also like

Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

क्षितिज की कहानी

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play
Picture of the author

સર્જન

play
Picture of the author

પ્રસ્તાવના

play