Logo
Logo
mic
Download
खरं प्रेम

खरं प्रेम

Duration

1hr 20m

Language

Marathi

Released

Category

Stories

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

जगात प्रत्येक जण कोणावर तरी प्रेम करत असतो. प्रेमाने सार जग जिंकता येतं असं म्हणतात. पण खरं प्रेम करणाऱ्यांची संख्या कमीच आहे. ज्याचं खरं प्रेम असत ते एकमेकांना त्यांच्या दुखातही साथ देतात. त्यांना आधार देतात. प्रत्येक संकटात त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे रहातात. आनंदाच्या प्रसंगी सगळेच येतात पण संकटात जे आपल्याला साथ देतात तीच खरी आपली माणसं. Written by – Suruchi Virkar, Narrated by – Shweta Mistry

Read More

खरं प्रेम

Stories|Marathi|10 Episodes
Like
share
like

About Show

जगात प्रत्येक जण कोणावर तरी प्रेम करत असतो. प्रेमाने सार जग जिंकता येतं असं म्हणतात. पण खरं प्रेम करणाऱ्यांची संख्या कमीच आहे. ज्याचं खरं प्रेम असत ते एकमेकांना त्यांच्या दुखातही साथ देतात. त्यांना आधार देतात. प्रत्येक संकटात त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे रहातात. आनंदाच्या प्रसंगी सगळेच येतात पण संकटात जे आपल्याला साथ देतात तीच खरी आपली माणसं. Written by – Suruchi Virkar, Narrated by – Shweta Mistry

You may also like

Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

क्षितिज की कहानी

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play
Picture of the author

સર્જન

play
Picture of the author

પ્રસ્તાવના

play