Logo
Logo
mic
Download
राजमाता जिजाऊ

राजमाता जिजाऊ

Duration

1hr 20m

Language

Marathi

Released

Category

Historical

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

छत्रपती शिवाजी महाराजांची कथा तर आपल्याला माहीतच आहे. त्यांची थोरवी , त्यांची महती आपल्याला ठाऊक आहे. मात्र शिवरायांवर सर्वाधिक प्रभाव होता तो त्यांच्या मातेचा ! त्यांना घडवण्यात त्यांच्या मातेचा म्हणजेच जिजामाता ह्यांचा खूप मोठा वाटा होता ! लहानपणापासून त्यांनी शिवबांना रामायण , महाभारतातल्या कथा सांगून घडवलं , त्यांना आपल्या संस्कृतीशी एकरूप केलं ! त्यामुळेच पुढे जाऊन महाराज अनेक थोर कार्ये करू शकले ! अश्या ह्या थोर मातेला वंदन करून ऐकुया त्यांची असामान्य गाथा ! वीरमाता जिजाबाई - शिवबांना घडवणारी असामान्य माता ! Written by – Manali Kale, Narrated by – RJ Shreyas

राजमाता जिजाऊ

Historical|Marathi|10 Episodes
Like
share
like

About Show

छत्रपती शिवाजी महाराजांची कथा तर आपल्याला माहीतच आहे. त्यांची थोरवी , त्यांची महती आपल्याला ठाऊक आहे. मात्र शिवरायांवर सर्वाधिक प्रभाव होता तो त्यांच्या मातेचा ! त्यांना घडवण्यात त्यांच्या मातेचा म्हणजेच जिजामाता ह्यांचा खूप मोठा वाटा होता ! लहानपणापासून त्यांनी शिवबांना रामायण , महाभारतातल्या कथा सांगून घडवलं , त्यांना आपल्या संस्कृतीशी एकरूप केलं ! त्यामुळेच पुढे जाऊन महाराज अनेक थोर कार्ये करू शकले ! अश्या ह्या थोर मातेला वंदन करून ऐकुया त्यांची असामान्य गाथा ! वीरमाता जिजाबाई - शिवबांना घडवणारी असामान्य माता ! Written by – Manali Kale, Narrated by – RJ Shreyas

You may also like

Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

कोण होते बाजीप्रभू देशपांडे ?

play
Picture of the author

પ્રસ્તાવના

play
Picture of the author

તીરંદાજ

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

क्षितिज की कहानी

play