Logo
Logo
mic
Download
रममाण

रममाण

Duration

1hr 4m

Language

Marathi

Released

Category

Horror

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

चित्रा नावाची एक कॉलेजवयीन मुलगी. अतिशय सुंदर, पण तरीही बाकीच्या तारुण्यसुलभ कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता फक्त वाचनाचा छंदजोपासणारी. घरात आई आणि आजी दोघीच. चित्राचे वडील तिच्या लहानपणीच घरातून निघून गेलेले. एक दिवस कॉलेजला गेलेली चित्राही घरी परतत नाही.सगळीकडे शोध घेतला असता वाचनालयात ती बेशुद्ध अवस्थेत आढळते. डॉक्टर ललितांना यामध्ये काहीतरी गूढ वाटते म्हणून त्या तिला आपल्या दवाखान्यात अ‍ॅडमिट करून घेतात. प्रयत्नांची शिकस्त चालू असते, पण काहीच उपयोग होत नसतो. एका क्षणी त्यांना काहीतरी हाती लागतं आणि चित्राचा जीववाचतो. तोपर्यंत चित्रा कुठच्या तरी अद्भुत अशा जगात फिरून आलेली असते. तिथे तिला कोण भेटतं हे पाहुया कथेत.

रममाण

Horror|Marathi|9 Episodes
Like
share
like

About Show

चित्रा नावाची एक कॉलेजवयीन मुलगी. अतिशय सुंदर, पण तरीही बाकीच्या तारुण्यसुलभ कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता फक्त वाचनाचा छंदजोपासणारी. घरात आई आणि आजी दोघीच. चित्राचे वडील तिच्या लहानपणीच घरातून निघून गेलेले. एक दिवस कॉलेजला गेलेली चित्राही घरी परतत नाही.सगळीकडे शोध घेतला असता वाचनालयात ती बेशुद्ध अवस्थेत आढळते. डॉक्टर ललितांना यामध्ये काहीतरी गूढ वाटते म्हणून त्या तिला आपल्या दवाखान्यात अ‍ॅडमिट करून घेतात. प्रयत्नांची शिकस्त चालू असते, पण काहीच उपयोग होत नसतो. एका क्षणी त्यांना काहीतरी हाती लागतं आणि चित्राचा जीववाचतो. तोपर्यंत चित्रा कुठच्या तरी अद्भुत अशा जगात फिरून आलेली असते. तिथे तिला कोण भेटतं हे पाहुया कथेत.

You may also like

Picture of the author

मध्यंतर !

play
Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

टनल नंबर 33

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play
Picture of the author

पार्टी

play