Logo
Logo
mic
Download
मला मनोरमा दिसते सिझन ०२

मला मनोरमा दिसते सिझन ०२

Duration

1hr 3m

Language

Marathi

Released

Category

Horror

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

मनोरमा ची कहाणी संपली असं वाटून रजत पुन्हा त्याच्या आयुष्यात रमण्याचा प्रयत्न लागला मात्र नियतीच्या मनात वेगळच होतं ! रजतची नोकरी जाते आणि पुन्हा घटनांना एक वेगळच वळण लागतं । क्रिस्टल नावाच्या व्यक्तीच्या मार्फत रजतची पुन्हा मनोरमा शी गाठ पडते ! ह्या वेळी तरी तिचा शेवट होईल का ? लेखिका: मनाली काळे

Read More

मला मनोरमा दिसते सिझन ०२

Horror|Marathi|10 Episodes
Like
share
like

About Show

मनोरमा ची कहाणी संपली असं वाटून रजत पुन्हा त्याच्या आयुष्यात रमण्याचा प्रयत्न लागला मात्र नियतीच्या मनात वेगळच होतं ! रजतची नोकरी जाते आणि पुन्हा घटनांना एक वेगळच वळण लागतं । क्रिस्टल नावाच्या व्यक्तीच्या मार्फत रजतची पुन्हा मनोरमा शी गाठ पडते ! ह्या वेळी तरी तिचा शेवट होईल का ? लेखिका: मनाली काळे

You may also like

Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

टनल नंबर 33

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play
Picture of the author

पार्टी

play
Picture of the author

सप्तशृंगी देवीची माहिती !

play