Logo
Logo
mic
Download
लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज

लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज

Duration

1hr 39m

Language

Marathi

Released

Category

Stories

Like

Favorite

like

Review

share

Share

सत्ता ही रयतेच्या कल्याणासाठी असते,हा मंत्र ज्यांच्या आयुष्याचे ध्येय बनला होता आणि दबलेल्या लोकांना ज्यांच्यात परमेश्वर दिसत होता असा महान राजा म्हणजे राजर्षी छ.शाहू महाराज.

लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज

Stories|Marathi|15 Episodes
Like
share
like

About Show

सत्ता ही रयतेच्या कल्याणासाठी असते,हा मंत्र ज्यांच्या आयुष्याचे ध्येय बनला होता आणि दबलेल्या लोकांना ज्यांच्यात परमेश्वर दिसत होता असा महान राजा म्हणजे राजर्षी छ.शाहू महाराज.

EpisodesDuration

You may also like

Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

क्षितिज की कहानी

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play
Picture of the author

સર્જન

play
Picture of the author

પ્રસ્તાવના

play