Logo
Logo
mic
Download
सार्थ श्रीमद्‍ भगवद्‍गीता - अध्याय १

सार्थ श्रीमद्‍ भगवद्‍गीता - अध्याय १

Duration

2hr 49m

Language

Marathi

Released

Category

Devotional

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

श्रीकृष्णाने अर्जुनाला युद्धभूमीवर दिलेला उपदेश श्रीमद्भगवद्गीता म्हणून ओळखला जातो. श्रीमद्भगवद्गीतेची पार्श्वभूमी महाभारताच्या युद्धाची आहे. ज्याप्रमाणे सामान्य माणूस आपल्या जीवनातील समस्यांमुळे गोंधळून जातो आणि त्यानंतर जीवनाच्या एकसंधतेपासून पळून जाण्याचा निर्णय घेतो, त्याचप्रमाणे महाभारताचा महान नायक अर्जुन आपल्यासमोर येणाऱ्या समस्यांपासून घाबरतो, निराश होतो,अर्जुनाप्रमाणेच आपण सर्वजण कधी ना कधी अनिश्चिततेच्या अवस्थेत निराश होतो किंवा आपल्या समस्यांमुळे विचलित होऊन आपल्या कर्तव्यापासून दूर जातो, अशा परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी आणि आपल्याला दिशा दाखवण्यासाठी आम्ही घेऊन आलो आहोत, सार्थ श्रीमद भगवद्गीता आणि त्याचा अर्थ आता आपल्या मराठी भाषेत.

सार्थ श्रीमद्‍ भगवद्‍गीता - अध्याय १

Devotional|Marathi|34 Episodes
Like
share
like

About Show

श्रीकृष्णाने अर्जुनाला युद्धभूमीवर दिलेला उपदेश श्रीमद्भगवद्गीता म्हणून ओळखला जातो. श्रीमद्भगवद्गीतेची पार्श्वभूमी महाभारताच्या युद्धाची आहे. ज्याप्रमाणे सामान्य माणूस आपल्या जीवनातील समस्यांमुळे गोंधळून जातो आणि त्यानंतर जीवनाच्या एकसंधतेपासून पळून जाण्याचा निर्णय घेतो, त्याचप्रमाणे महाभारताचा महान नायक अर्जुन आपल्यासमोर येणाऱ्या समस्यांपासून घाबरतो, निराश होतो,अर्जुनाप्रमाणेच आपण सर्वजण कधी ना कधी अनिश्चिततेच्या अवस्थेत निराश होतो किंवा आपल्या समस्यांमुळे विचलित होऊन आपल्या कर्तव्यापासून दूर जातो, अशा परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी आणि आपल्याला दिशा दाखवण्यासाठी आम्ही घेऊन आलो आहोत, सार्थ श्रीमद भगवद्गीता आणि त्याचा अर्थ आता आपल्या मराठी भाषेत.

....Loading