Logo
Logo
mic
Download
ओळख थोर संतांची

ओळख थोर संतांची

Duration

1hr 33m

Language

Marathi

Released

Category

Devotional

Like

Favorite

like

Review

share

Share

ओळख थोर संतांची या शृंखलेत संत, भक्त, कवी, तत्वज्ञ व समाजसुधारक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संतांची महती गौरविली आहे . इसवीसन बाराशे ते इसवीसन एकोणीसशे मधील हे संत म्हणजे आपल्या इतिहासाला, गुरुपरंपरेला, आपल्या साहित्याला, मानवता धर्माला मिळालेले अमोल ठेवा आहेत. यांची ओळख तर तुम्हाला आधीपासूनच आहे परंतु यांच्या जीवनकार्याची विस्तृत माहिती आपण या शृंखलेत पाहू.

ओळख थोर संतांची

Devotional|Marathi|10 Episodes
Like
share
like

About Show

ओळख थोर संतांची या शृंखलेत संत, भक्त, कवी, तत्वज्ञ व समाजसुधारक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संतांची महती गौरविली आहे . इसवीसन बाराशे ते इसवीसन एकोणीसशे मधील हे संत म्हणजे आपल्या इतिहासाला, गुरुपरंपरेला, आपल्या साहित्याला, मानवता धर्माला मिळालेले अमोल ठेवा आहेत. यांची ओळख तर तुम्हाला आधीपासूनच आहे परंतु यांच्या जीवनकार्याची विस्तृत माहिती आपण या शृंखलेत पाहू.

EpisodesDuration