Logo
Logo
mic
Download
आद्यक्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके

आद्यक्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके

Duration

1hr 10m

Language

Marathi

Released

Category

Marathi Shows

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त करून देण्यात अनेक क्रांतिकारकांचा हातभार आहे. तन , मन , धन अर्पून अश्या थोर महात्म्यांनी केवळ मातृभूमीसाठी अथक परिश्रम घेतले , अनेक हाल देखील सोसले . त्यातल्या काहींची नावे आपल्याला ठाऊक आहेत , काहींचे कार्य आपल्याला चांगलेच परिचयाचे आहे . मात्र काही असे क्रांतिकारक देखील आहेत ज्यांच्याबद्दल जनमानसांना फारशी माहिती नाही . त्यांची नावं इतिहासाच्या पानात कुठेतरी हरवल्यासारखी वाटतात. अश्याच काही क्रांतीकाराकांपैकी एक म्हणजे वासुदेव बळवंत फडके ! ह्या मालिकेच्या माध्यमातून आपण जाणून घेणार आहोत त्याचं कार्य , त्याचं शौर्य आणि त्यांच्या पराक्रमाची ही थरारक गाथा ! Written by – Manali Kale, Narrated by – Kamlakar Lokhande

Read More

आद्यक्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके

Marathi Shows|Marathi|10 Episodes
Like
share
like

About Show

भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त करून देण्यात अनेक क्रांतिकारकांचा हातभार आहे. तन , मन , धन अर्पून अश्या थोर महात्म्यांनी केवळ मातृभूमीसाठी अथक परिश्रम घेतले , अनेक हाल देखील सोसले . त्यातल्या काहींची नावे आपल्याला ठाऊक आहेत , काहींचे कार्य आपल्याला चांगलेच परिचयाचे आहे . मात्र काही असे क्रांतिकारक देखील आहेत ज्यांच्याबद्दल जनमानसांना फारशी माहिती नाही . त्यांची नावं इतिहासाच्या पानात कुठेतरी हरवल्यासारखी वाटतात. अश्याच काही क्रांतीकाराकांपैकी एक म्हणजे वासुदेव बळवंत फडके ! ह्या मालिकेच्या माध्यमातून आपण जाणून घेणार आहोत त्याचं कार्य , त्याचं शौर्य आणि त्यांच्या पराक्रमाची ही थरारक गाथा ! Written by – Manali Kale, Narrated by – Kamlakar Lokhande

You may also like

Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play
Picture of the author

दशक सहावा देवशोधन, समास पहिला देवशोधन

play
Picture of the author

सप्तशृंगी देवीची माहिती !

play
Picture of the author

चित्रा

play