Logo
Logo
mic
Download
द गेम चेन्जर्स

द गेम चेन्जर्स

Duration

2hr 29m

Language

Marathi

Released

Category

Marathi Shows

Like

Favorite

like

Review

share

Share

खेळाच्या क्षेत्रातील काही अशी नाव , ज्यांच्या खेळामुळे ते ठरले खरे गेम चेन्जर्स .. ऐकुया या गेम चेन्जर्स ची कहाणी . या शो मध्ये बोलतील ते खेळाबद्दल, सांगतील त्यांची आवडती मुव्ह , आवडता डाव आणि बर्याच आत्तापर्यन्त न ऐकलेल्या गोष्टी द गेम चेन्जर्स पॉडकास्ट मध्ये RJ स्वरूपा सोबत.

द गेम चेन्जर्स

Marathi Shows|Marathi|4 Episodes
Like
share
like

About Show

खेळाच्या क्षेत्रातील काही अशी नाव , ज्यांच्या खेळामुळे ते ठरले खरे गेम चेन्जर्स .. ऐकुया या गेम चेन्जर्स ची कहाणी . या शो मध्ये बोलतील ते खेळाबद्दल, सांगतील त्यांची आवडती मुव्ह , आवडता डाव आणि बर्याच आत्तापर्यन्त न ऐकलेल्या गोष्टी द गेम चेन्जर्स पॉडकास्ट मध्ये RJ स्वरूपा सोबत.

EpisodesDuration

You may also like

Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play
Picture of the author

दशक सहावा देवशोधन, समास पहिला देवशोधन

play
Picture of the author

सप्तशृंगी देवीची माहिती !

play
Picture of the author

चित्रा

play