Logo
Logo
mic
    
Download
श्री स्वामी समर्थ

श्री स्वामी समर्थ

Duration

1hr 28m

Language

Marathi

Released

Category

Devotional

Like

Favorite

like

Review

share

Share

श्री स्वामी समर्थ हे एक अलौकिक युग पुरुष होते .भक्तांच्या अडचणीत तात्काळ धावून जात .त्यांच्या अडचणी लीलया सोडवत .भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे. या त्यांच्या वाक्यानेच भक्तांना मोठा धीर येत असे .अशा संतपदी पोचलेल्या व्यक्तीच्या आयुष्यातील काही गोष्टींचा परिचय करून घेऊया.

श्री स्वामी समर्थ

Devotional|Marathi|10 Episodes |Released on -
Like
share
like

About Show

श्री स्वामी समर्थ हे एक अलौकिक युग पुरुष होते .भक्तांच्या अडचणीत तात्काळ धावून जात .त्यांच्या अडचणी लीलया सोडवत .भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे. या त्यांच्या वाक्यानेच भक्तांना मोठा धीर येत असे .अशा संतपदी पोचलेल्या व्यक्तीच्या आयुष्यातील काही गोष्टींचा परिचय करून घेऊया.

EpisodesDuration

You may also like

Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

ईद उल फ़ित्र

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

ॐ નમઃ શિવાય - ધૂન

play
Picture of the author

दशक पाचवा मंत्राचा, समास पहिला गुरुनिश्चय

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play