Logo
Logo
mic
Download
सिंधुताई सपकाळ

सिंधुताई सपकाळ

Duration

1hr 6m

Language

Marathi

Released

Category

Stories

Like

Favorite

like

Review

share

Share

सिंधुताई या मालिकेत आपण सर्व जगाची माई, ’सिंधुताई सपकाळ’ यांच्या जीवनाची प्रेरणादायी कथा जानून घेणार आहोत. संघर्ष दुख, चटके, निराशा आणि अन्यायाच्यापथावर, जिद्द, सहनशीलता, धाडसीपणाचे गुण आणि निर्भीड व्यवहाराने चालणारी सिंधुताई ख्रच आदर्श आहे प्रत्येक स्त्री साठी, पर्त्यक मनुष्यासाठी. माईने जे भोगले, त्या विरुद्ध पेरले. एक जीवन असेही, सिंधुताईंच्या अद्भुत जीवनाची प्रेरक कथा. लेखिका: अंतरा करवड़े

सिंधुताई सपकाळ

Stories|Marathi|10 Episodes
Like
share
like

About Show

सिंधुताई या मालिकेत आपण सर्व जगाची माई, ’सिंधुताई सपकाळ’ यांच्या जीवनाची प्रेरणादायी कथा जानून घेणार आहोत. संघर्ष दुख, चटके, निराशा आणि अन्यायाच्यापथावर, जिद्द, सहनशीलता, धाडसीपणाचे गुण आणि निर्भीड व्यवहाराने चालणारी सिंधुताई ख्रच आदर्श आहे प्रत्येक स्त्री साठी, पर्त्यक मनुष्यासाठी. माईने जे भोगले, त्या विरुद्ध पेरले. एक जीवन असेही, सिंधुताईंच्या अद्भुत जीवनाची प्रेरक कथा. लेखिका: अंतरा करवड़े

EpisodesDuration

You may also like

Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

क्षितिज की कहानी

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play
Picture of the author

સર્જન

play
Picture of the author

પ્રસ્તાવના

play