Logo
Logo
mic
Download
શંકરાચાર્ય - જીવન કવન

શંકરાચાર્ય - જીવન કવન

Duration

1hr 18m

Language

Gujarati

Released

Category

Gujarati Shows

Like

Favorite

like

Review

share

Share

શંકરાચાર્ય એ ભારતીય ઉપખંડના સૌથી પ્રાચીન એવા હિંદુ ધર્મના લોકો માટે એક વંદનીય વ્યક્તિત્વ છે. આ પોડકાસ્ટમાં તેમના જીવનના કેટલાક પ્રસંગો વિષે ઋષિ દવે પાસેથી જાણીએ .

શંકરાચાર્ય - જીવન કવન

Gujarati Shows|Gujarati|10 Episodes
Like
share
like

About Show

શંકરાચાર્ય એ ભારતીય ઉપખંડના સૌથી પ્રાચીન એવા હિંદુ ધર્મના લોકો માટે એક વંદનીય વ્યક્તિત્વ છે. આ પોડકાસ્ટમાં તેમના જીવનના કેટલાક પ્રસંગો વિષે ઋષિ દવે પાસેથી જાણીએ .

EpisodesDuration