Logo
Logo
mic
Download
શંકરાચાર્ય - જીવન કવન

શંકરાચાર્ય - જીવન કવન

Duration

1hr 18m

Language

Gujarati

Released

Category

Gujarati Shows

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

શંકરાચાર્ય એ ભારતીય ઉપખંડના સૌથી પ્રાચીન એવા હિંદુ ધર્મના લોકો માટે એક વંદનીય વ્યક્તિત્વ છે. આ પોડકાસ્ટમાં તેમના જીવનના કેટલાક પ્રસંગો વિષે ઋષિ દવે પાસેથી જાણીએ .

Read More

શંકરાચાર્ય - જીવન કવન

Gujarati Shows|Gujarati|10 Episodes
Like
share
like

About Show

શંકરાચાર્ય એ ભારતીય ઉપખંડના સૌથી પ્રાચીન એવા હિંદુ ધર્મના લોકો માટે એક વંદનીય વ્યક્તિત્વ છે. આ પોડકાસ્ટમાં તેમના જીવનના કેટલાક પ્રસંગો વિષે ઋષિ દવે પાસેથી જાણીએ .

You may also like

Picture of the author

ગામડાનું ભોળપણ

play
Picture of the author

ॐ નમઃ શિવાય - ધૂન

play
Picture of the author

પ્રસ્તાવના

play
Picture of the author

સર્જન

play
Picture of the author

પ્રસ્તાવના

play
Picture of the author

પ્રસ્તાવના

play