Logo
Logo
mic
Download
યાત્રા : અંધકારથી ઉજાસની

યાત્રા : અંધકારથી ઉજાસની

Duration

1hr 19m

Language

Gujarati

Released

Category

Gujarati Shows

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

યાત્રા શબ્દના ઉચ્ચારમાં જ પ્રેમ, ભક્તિ અને શુભત્વનો અહેસાસ થાય છે. આ પોડકાસ્ટમાં જાણીતા લેખક અને પ્રવક્તા શ્રી તુષાર જોષી ના શબ્દો અને અવાજની આંગળી ઝાલીને તમે એક એવી સફર કરશો, જેમાં અંધકારથી ઉજાસ તરફ જવામાં કયા પરિબળો ભાગ ભજવે છે એનો પરિચય થશે.

Read More

યાત્રા : અંધકારથી ઉજાસની

Gujarati Shows|Gujarati|9 Episodes
Like
share
like

About Show

યાત્રા શબ્દના ઉચ્ચારમાં જ પ્રેમ, ભક્તિ અને શુભત્વનો અહેસાસ થાય છે. આ પોડકાસ્ટમાં જાણીતા લેખક અને પ્રવક્તા શ્રી તુષાર જોષી ના શબ્દો અને અવાજની આંગળી ઝાલીને તમે એક એવી સફર કરશો, જેમાં અંધકારથી ઉજાસ તરફ જવામાં કયા પરિબળો ભાગ ભજવે છે એનો પરિચય થશે.

You may also like

Picture of the author

ગામડાનું ભોળપણ

play
Picture of the author

ॐ નમઃ શિવાય - ધૂન

play
Picture of the author

પ્રસ્તાવના

play
Picture of the author

સર્જન

play
Picture of the author

અરુણોદય

play
Picture of the author

પ્રસ્તાવના

play