Logo
Logo
mic
Download
કુરબાનીની કથાઓ : ભાગ: 2

કુરબાનીની કથાઓ : ભાગ: 2

Duration

0hr 51m

Language

Gujarati

Released

Category

Stories

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

કુરબાનીની કથાઓ નામના આ પોડકાસ્ટ માં કેટલીક એવી કુરબાનીની વાતો છે જે આપણને માણસના દિલની દાતારી નો પરિચય કરાવે છે. રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર ના એક પુસ્તકથી પ્રેરાઈને રાષ્ટ્રીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણી એ આ કુરબાનીની કથાઓ નામનું પુસ્તક લખ્યું. જેમાં કુરબાનીની કેટલીક ટૂંકી વાતો છે. આ કુરબાનીની કથાઓ સાંભળો દિવ્યેશ વાંઝા ના અવાજમાં.

Read More

કુરબાનીની કથાઓ : ભાગ: 2

Stories|Gujarati|11 Episodes
Like
share
like

About Show

કુરબાનીની કથાઓ નામના આ પોડકાસ્ટ માં કેટલીક એવી કુરબાનીની વાતો છે જે આપણને માણસના દિલની દાતારી નો પરિચય કરાવે છે. રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર ના એક પુસ્તકથી પ્રેરાઈને રાષ્ટ્રીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણી એ આ કુરબાનીની કથાઓ નામનું પુસ્તક લખ્યું. જેમાં કુરબાનીની કેટલીક ટૂંકી વાતો છે. આ કુરબાનીની કથાઓ સાંભળો દિવ્યેશ વાંઝા ના અવાજમાં.

....Loading