Logo
Logo
mic
Download
रत्नव्रत

रत्नव्रत

Duration

2hr 19m

Language

Marathi

Released

Category

Stories

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

करोडो वर्षांपूर्वी विश्वनिर्मितीच्या वेळी निर्माण झाल्या होत्या दोन महाशक्ती, एक अंधाराची आणि एक प्रकाशाची. हे द्वंद्व हा लढा युगेनू युगे सुरू आहे. जेव्हा या दोन महाशक्ती पृथ्वी वरील सामान्य मनुष्याच्या हाती आल्या तर काय होईल? कोण जिंकेल? काळोखाची शक्ती की प्रकाशाची? पहा अद्भुत रोमांचक अशी ही अनोखी भयकथा नाव आहे रत्नव्रत!

Read More

रत्नव्रत

Stories|Marathi|8 Episodes
Like
share
like

About Show

करोडो वर्षांपूर्वी विश्वनिर्मितीच्या वेळी निर्माण झाल्या होत्या दोन महाशक्ती, एक अंधाराची आणि एक प्रकाशाची. हे द्वंद्व हा लढा युगेनू युगे सुरू आहे. जेव्हा या दोन महाशक्ती पृथ्वी वरील सामान्य मनुष्याच्या हाती आल्या तर काय होईल? कोण जिंकेल? काळोखाची शक्ती की प्रकाशाची? पहा अद्भुत रोमांचक अशी ही अनोखी भयकथा नाव आहे रत्नव्रत!

You may also like

Picture of the author

मध्यंतर !

play
Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

क्षितिज की कहानी

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play
Picture of the author

पार्टी

play