Logo
Logo
mic
Download
राधा–कृष्ण

राधा–कृष्ण

Duration

1hr 29m

Language

Marathi

Released

Category

Devotional

Like

Favorite

like

Review

share

Share

भगवान कृष्ण ह्यांनी अर्जुनाला नीतीचे व सत्याचे धडे दिले. मात्र ह्याच भगवान कृष्णाने आपल्या भक्तांना प्रेमाचे धडे देखील दिले आहेत. अमर प्रेम कशाला म्हणतात? निरपेक्ष प्रेम कसं करावं ? प्रेमाचं अंतिम ध्येय काय? प्रेम कोणावर करावं व ते कसं निभवावं ? हे देखील श्रीकृष्ण ह्यांनी आपल्याला शिकवलं आहे. भगवद्गीता समजून घेण्यासाठी जसं आपल्याला कुरुक्षेत्राच्या युध्यात जावं लागतं तसचं प्रेम समजून घ्यायचं असेल तर आपल्यला जावं लागेल वृंदावनात ! जिथे राधा – कृष्णाच्या प्रेमाला पालवी फुटली व मग ते प्रेम नुसतं बहरत गेलं ! चला तर मग ...ऐकुया राधा – कृष्ण ह्यांच्या दैवी प्रेमाची ही अलौकिक कहाणी !"

राधा–कृष्ण

Devotional|Marathi|10 Episodes
Like
share
like

About Show

भगवान कृष्ण ह्यांनी अर्जुनाला नीतीचे व सत्याचे धडे दिले. मात्र ह्याच भगवान कृष्णाने आपल्या भक्तांना प्रेमाचे धडे देखील दिले आहेत. अमर प्रेम कशाला म्हणतात? निरपेक्ष प्रेम कसं करावं ? प्रेमाचं अंतिम ध्येय काय? प्रेम कोणावर करावं व ते कसं निभवावं ? हे देखील श्रीकृष्ण ह्यांनी आपल्याला शिकवलं आहे. भगवद्गीता समजून घेण्यासाठी जसं आपल्याला कुरुक्षेत्राच्या युध्यात जावं लागतं तसचं प्रेम समजून घ्यायचं असेल तर आपल्यला जावं लागेल वृंदावनात ! जिथे राधा – कृष्णाच्या प्रेमाला पालवी फुटली व मग ते प्रेम नुसतं बहरत गेलं ! चला तर मग ...ऐकुया राधा – कृष्ण ह्यांच्या दैवी प्रेमाची ही अलौकिक कहाणी !"

EpisodesDuration

You may also like

Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

ईद उल फ़ित्र

play
Picture of the author

सुन्दरकाण्ड

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

ॐ નમઃ શિવાય - ધૂન

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play