Logo
Logo
mic
    
Download
પ્રેમચંદની લઘુકથાઓ

પ્રેમચંદની લઘુકથાઓ

Duration

0hr 16m

Language

Gujarati

Released

Category

Stories

Like

Favorite

like

Review

share

Share

હિન્દી સાહિત્યમાં પ્રેમચંદ નું નામ ખુબ આદર પૂર્વક લેવાય છે, તેમણે અનોખું સર્જન કરીને સમાજની સમસ્યાઓ ઉપર વિશેષ પ્રકાશ પાથર્યો છે. તેમણે લખેલી કેટલીક લઘુકથાઓ ચૂંટીને તેનો ગુજરાતી અનુવાદ કરીને આ પોડકાસ્ટમાં સમાવી છે.

પ્રેમચંદની લઘુકથાઓ

Stories|Gujarati|5 Episodes |Released on -
Like
share
like

About Show

હિન્દી સાહિત્યમાં પ્રેમચંદ નું નામ ખુબ આદર પૂર્વક લેવાય છે, તેમણે અનોખું સર્જન કરીને સમાજની સમસ્યાઓ ઉપર વિશેષ પ્રકાશ પાથર્યો છે. તેમણે લખેલી કેટલીક લઘુકથાઓ ચૂંટીને તેનો ગુજરાતી અનુવાદ કરીને આ પોડકાસ્ટમાં સમાવી છે.

EpisodesDuration