Logo
Logo
mic
Download
પ્રેમચંદની લઘુકથાઓ

પ્રેમચંદની લઘુકથાઓ

Duration

0hr 16m

Language

Gujarati

Released

Category

Stories

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

હિન્દી સાહિત્યમાં પ્રેમચંદ નું નામ ખુબ આદર પૂર્વક લેવાય છે, તેમણે અનોખું સર્જન કરીને સમાજની સમસ્યાઓ ઉપર વિશેષ પ્રકાશ પાથર્યો છે. તેમણે લખેલી કેટલીક લઘુકથાઓ ચૂંટીને તેનો ગુજરાતી અનુવાદ કરીને આ પોડકાસ્ટમાં સમાવી છે.

પ્રેમચંદની લઘુકથાઓ

Stories|Gujarati|5 Episodes
Like
share
like

About Show

હિન્દી સાહિત્યમાં પ્રેમચંદ નું નામ ખુબ આદર પૂર્વક લેવાય છે, તેમણે અનોખું સર્જન કરીને સમાજની સમસ્યાઓ ઉપર વિશેષ પ્રકાશ પાથર્યો છે. તેમણે લખેલી કેટલીક લઘુકથાઓ ચૂંટીને તેનો ગુજરાતી અનુવાદ કરીને આ પોડકાસ્ટમાં સમાવી છે.

You may also like

Picture of the author

ગામડાનું ભોળપણ

play
Picture of the author

ॐ નમઃ શિવાય - ધૂન

play
Picture of the author

क्षितिज की कहानी

play
Picture of the author

પ્રસ્તાવના

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play
Picture of the author

સર્જન

play