Logo
Logo
mic
    
Download
જોક સભા -  હરપાલસિંહ ઝાલા

જોક સભા - હરપાલસિંહ ઝાલા

Duration

1hr 53m

Language

Gujarati

Released

Category

Gujarati Shows

Like

Favorite

like

Review

share

Share

આ પોડકાસ્ટમાં કલાકાર હરપાલસિંહ ઝાલા દ્વારા કેટલાક રોજબરોજના નિરીક્ષણોમાંથી જે રમુજ મળે છે એની વાત એમણે એમની શૈલીમાં કરી છે.

જોક સભા - હરપાલસિંહ ઝાલા

Gujarati Shows|Gujarati|10 Episodes |Released on -
Like
share
like

About Show

આ પોડકાસ્ટમાં કલાકાર હરપાલસિંહ ઝાલા દ્વારા કેટલાક રોજબરોજના નિરીક્ષણોમાંથી જે રમુજ મળે છે એની વાત એમણે એમની શૈલીમાં કરી છે.

EpisodesDuration

You may also like

Picture of the author

ॐ નમઃ શિવાય - ધૂન

play
Picture of the author

પ્રસ્તાવના

play
Picture of the author

સર્જન

play
Picture of the author

પ્રસ્તાવના

play
Picture of the author

અરુણોદય

play
Picture of the author

પ્રસ્તાવના

play