Logo
Logo
mic
Download
साखर उद्योगाच्या  बातम्या

साखर उद्योगाच्या बातम्या

Duration

2hr 15m

Language

Marathi

Released

Category

Marathi Shows

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

चीनीमंडी साखर उद्योगाच्या मूल्य शृंखलेमध्ये शेतकरी, साखर उत्पादक, व्यापारी, धोरण निर्माते, अनुसंधान विश्‍लेषक आणि इतर हितधारकांपर्यंत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पणे पोचते आणि उद्योगामध्ये एक महत्वाची भूमिका निभावते. आपल्याला इथे साखर बाजाराशी संबंधीत माहिती, बातम्या, विशेषज्ञांचा सल्ला, साखरेच्या किंमतींबाबतचे विश्‍वासार्ह आकडें आणि भारतीय आणि जागतिक बाजारांशी संबंधीत साखरेच्या बातम्या आणि उद्योगांशी संबंधीत इतरही सर्व वस्तुनिष्ठ माहिती मिळेल.।

साखर उद्योगाच्या बातम्या

Marathi Shows|Marathi|126 Episodes
Like
share
like

About Show

चीनीमंडी साखर उद्योगाच्या मूल्य शृंखलेमध्ये शेतकरी, साखर उत्पादक, व्यापारी, धोरण निर्माते, अनुसंधान विश्‍लेषक आणि इतर हितधारकांपर्यंत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पणे पोचते आणि उद्योगामध्ये एक महत्वाची भूमिका निभावते. आपल्याला इथे साखर बाजाराशी संबंधीत माहिती, बातम्या, विशेषज्ञांचा सल्ला, साखरेच्या किंमतींबाबतचे विश्‍वासार्ह आकडें आणि भारतीय आणि जागतिक बाजारांशी संबंधीत साखरेच्या बातम्या आणि उद्योगांशी संबंधीत इतरही सर्व वस्तुनिष्ठ माहिती मिळेल.।

....Loading

You may also like

Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play
Picture of the author

दशक सहावा देवशोधन, समास पहिला देवशोधन

play
Picture of the author

सप्तशृंगी देवीची माहिती !

play
Picture of the author

चित्रा

play