Logo
Logo
mic
Download
दहा युद्धे.

दहा युद्धे.

Duration

1hr 8m

Language

Marathi

Released

Category

Stories

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

भारताच्या हजारो वर्षाच्या इतिहासात अनेक भयंकर युद्धे झाली. या युद्धामुळे शेकडो राजे- महाराजे धुळीस मिळाले तर अनेक नवीन सम्राटही झाले. पृथ्वीवर उल्कापाताचा वर्षाव व्हावा आणि प्रदेशच्या- प्रदेश जळून खाक व्हावे. तसे या युद्धामुळे अनेक सभ्यता नष्ट झाल्या. काही राज्ये लयाला गेली तर काही नवीनही निर्माण झाली. आपण या शो मध्ये अशा दहा युद्धाबद्दल जाणून घेणार आहोत. ज्या युद्धांनी भारताचा इतिहास आणि भूगोल बदलला. भारताच्या इतिहासात ही दहा युद्धे झाली नसती किंवा या दहा युद्धाचा परिणाम वेगळा लागला असता तर आजचा भारतही खूप वेगळा असला असता. ही अशी दहा युद्धे आहेत, Written by – Kundalik Khot, Narrated by – Adil Sheikh

दहा युद्धे.

Stories|Marathi|10 Episodes
Like
share
like

About Show

भारताच्या हजारो वर्षाच्या इतिहासात अनेक भयंकर युद्धे झाली. या युद्धामुळे शेकडो राजे- महाराजे धुळीस मिळाले तर अनेक नवीन सम्राटही झाले. पृथ्वीवर उल्कापाताचा वर्षाव व्हावा आणि प्रदेशच्या- प्रदेश जळून खाक व्हावे. तसे या युद्धामुळे अनेक सभ्यता नष्ट झाल्या. काही राज्ये लयाला गेली तर काही नवीनही निर्माण झाली. आपण या शो मध्ये अशा दहा युद्धाबद्दल जाणून घेणार आहोत. ज्या युद्धांनी भारताचा इतिहास आणि भूगोल बदलला. भारताच्या इतिहासात ही दहा युद्धे झाली नसती किंवा या दहा युद्धाचा परिणाम वेगळा लागला असता तर आजचा भारतही खूप वेगळा असला असता. ही अशी दहा युद्धे आहेत, Written by – Kundalik Khot, Narrated by – Adil Sheikh

You may also like

Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

क्षितिज की कहानी

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play
Picture of the author

સર્જન

play
Picture of the author

પ્રસ્તાવના

play