Logo
Logo
mic
Download
युगपुरुष: छत्रपती शिवाजी महाराज - सिझन २

युगपुरुष: छत्रपती शिवाजी महाराज - सिझन २

Duration

1hr 20m

Language

Marathi

Released

Category

Stories

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

महाराष्ट्रातील मराठ्यांच्या राज्याचे संस्थापक आणि पहिले अभिषिक्त छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे जीवन चरित्र आजही आपल्याला प्रेरणा देते. युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज सिझन १ मध्ये आपण पाहिले कि शिवजन्मापूर्वीचा महाराष्ट्र कसा होता, शिवाजी महाराजांचे राजकीय शिक्षण, आग्र्याची भेट, आग्र्याहून सुटका इत्यादी. या सिझन २ मध्ये आपण शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यातील आणखी महत्वाचे प्रसंग पाहणार आहोत. जसे कि सुरत ची लूट, नेसरीची लढाई, ब्रिटिशांशी तह आणि शिवाजी महाराज यांचा राज्यभिशेक. लेखक - राहुल सडोलीकर

युगपुरुष: छत्रपती शिवाजी महाराज - सिझन २

Stories|Marathi|15 Episodes
Like
share
like

About Show

महाराष्ट्रातील मराठ्यांच्या राज्याचे संस्थापक आणि पहिले अभिषिक्त छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे जीवन चरित्र आजही आपल्याला प्रेरणा देते. युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज सिझन १ मध्ये आपण पाहिले कि शिवजन्मापूर्वीचा महाराष्ट्र कसा होता, शिवाजी महाराजांचे राजकीय शिक्षण, आग्र्याची भेट, आग्र्याहून सुटका इत्यादी. या सिझन २ मध्ये आपण शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यातील आणखी महत्वाचे प्रसंग पाहणार आहोत. जसे कि सुरत ची लूट, नेसरीची लढाई, ब्रिटिशांशी तह आणि शिवाजी महाराज यांचा राज्यभिशेक. लेखक - राहुल सडोलीकर

....Loading

You may also like

Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

क्षितिज की कहानी

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play
Picture of the author

સર્જન

play
Picture of the author

પ્રસ્તાવના

play