Logo
Logo
mic
Download
भोंदू नगरच्या गमतीदार गोष्टी

भोंदू नगरच्या गमतीदार गोष्टी

Duration

1hr 8m

Language

Marathi

Released

Category

Marathi Shows

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

ही गोष्ट आहे, एका अश्या राज्याची, ज्या मध्ये अधिकांश लोक भोंदू म्हणजे मूर्ख होते. त्या राज्याचं नाव होतं सुंदर नगर. आणि राज्याची राणी होती, राणी चंद्रकला. आपल्या प्रजेचा मूर्खपणा बघून, राणीला फार वाईट वाटायचं आणि ती आपल्या परीने, आपल्या प्रजेला हुशार बनवायचा प्रयत्न ही करत रहायची. आजुबाजुच्या राज्यातील लोकं, सुंदर नगरला, उपहासाने, मूर्खांची नगरी किंवा भोंदू नगर असे म्हणायचे. खूप प्रयत्न केल्या वरही तिला यश मिळत न्हवतं, म्हणून चंद्रकलाची काळजी आणखी वाढत जात होती. तेव्हा तिची खास सेविका आणि जीवलग मैत्रीण तिला एक छानसा सल्ला देते. राणीला तो सल्ला आवडतो आणि ती त्यावर अमल करते. हळू हळू खूपशा मजेशीर गोष्टी घडत जातात आणि शेवटी भोंदू नगर, पुन्हा सुंदर नगर बनतं. तर चला मग, आपण सुद्धा गमती जमती करत निघुया ह्या मजेशीर सफरीवर. Written by – Renuka Raje , Narrated by – Pratik Kulkarni

भोंदू नगरच्या गमतीदार गोष्टी

Marathi Shows|Marathi|10 Episodes
Like
share
like

About Show

ही गोष्ट आहे, एका अश्या राज्याची, ज्या मध्ये अधिकांश लोक भोंदू म्हणजे मूर्ख होते. त्या राज्याचं नाव होतं सुंदर नगर. आणि राज्याची राणी होती, राणी चंद्रकला. आपल्या प्रजेचा मूर्खपणा बघून, राणीला फार वाईट वाटायचं आणि ती आपल्या परीने, आपल्या प्रजेला हुशार बनवायचा प्रयत्न ही करत रहायची. आजुबाजुच्या राज्यातील लोकं, सुंदर नगरला, उपहासाने, मूर्खांची नगरी किंवा भोंदू नगर असे म्हणायचे. खूप प्रयत्न केल्या वरही तिला यश मिळत न्हवतं, म्हणून चंद्रकलाची काळजी आणखी वाढत जात होती. तेव्हा तिची खास सेविका आणि जीवलग मैत्रीण तिला एक छानसा सल्ला देते. राणीला तो सल्ला आवडतो आणि ती त्यावर अमल करते. हळू हळू खूपशा मजेशीर गोष्टी घडत जातात आणि शेवटी भोंदू नगर, पुन्हा सुंदर नगर बनतं. तर चला मग, आपण सुद्धा गमती जमती करत निघुया ह्या मजेशीर सफरीवर. Written by – Renuka Raje , Narrated by – Pratik Kulkarni

You may also like

Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play
Picture of the author

मराठी मनाचा केंद्र बिंदू

play
Picture of the author

दशक सहावा देवशोधन, समास पहिला देवशोधन

play
Picture of the author

सप्तशृंगी देवीची माहिती !

play
Picture of the author

चित्रा

play