Logo
Logo
mic
Download
आई कलावती देवी

आई कलावती देवी

Duration

1hr 15m

Language

Marathi

Released

Category

Devotional

Like

Favorite

like

Review

share

Share

असंख्य भाविकांच्या जीवनात मातृस्थानी असलेल्या परमपूज्य कलावती आई श्रेष्ठ स्त्री संत म्हणून ओळखल्या जातात. आध्यात्म क्षेत्रात ’स्त्री ह्र्दय’ असणे ही एक अदृश्य करुणामय देणगी मानली जाते. काठोकाठ करुणा, सत्सद्विवेकबुद्धि आणि सांसारिक असून अलिप्तपणे भक्तिमार्गावर चालण्यासाठी आपल्या भक्तांना सतत ऊर्जा देणारी आई अर्थातच कलावती आई. त्यांच्या जीवनप्रवासातून या मातृशक्तिच्या प्रेमळ अमृतस्नेहाचे प्राशन करुया, आई कलावतीच्या चरणी भक्तिमार्गाचा पावन अनुभव घेऊया. लेखन आणि प्रस्तुतिकरण: अंतरा करवड़े

आई कलावती देवी

Devotional|Marathi|10 Episodes
Like
share
like

About Show

असंख्य भाविकांच्या जीवनात मातृस्थानी असलेल्या परमपूज्य कलावती आई श्रेष्ठ स्त्री संत म्हणून ओळखल्या जातात. आध्यात्म क्षेत्रात ’स्त्री ह्र्दय’ असणे ही एक अदृश्य करुणामय देणगी मानली जाते. काठोकाठ करुणा, सत्सद्विवेकबुद्धि आणि सांसारिक असून अलिप्तपणे भक्तिमार्गावर चालण्यासाठी आपल्या भक्तांना सतत ऊर्जा देणारी आई अर्थातच कलावती आई. त्यांच्या जीवनप्रवासातून या मातृशक्तिच्या प्रेमळ अमृतस्नेहाचे प्राशन करुया, आई कलावतीच्या चरणी भक्तिमार्गाचा पावन अनुभव घेऊया. लेखन आणि प्रस्तुतिकरण: अंतरा करवड़े

EpisodesDuration

You may also like

Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

ईद उल फ़ित्र

play
Picture of the author

सुन्दरकाण्ड

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

ॐ નમઃ શિવાય - ધૂન

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play