Logo
Logo
mic
Download
सोलकढी ते SOULMATES

सोलकढी ते SOULMATES

Duration

1hr 28m

Language

Marathi

Released

Category

Marathi Shows

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

काही जणांचा प्रेमावरच विश्वास नसतो, तर काही जणांना प्रेमाने इतके कटू अनुभव दिले असतात की पुन्हा प्रेमात पडायची त्यांची इच्छा नसते. मात्र आयुष्यात ठरवलं तसं कधीच होत नसतं. प्रेमभंग झालेल्या माधवीचा SOULMATE कोणआहे? तिला सोडून गेलेला तिचा प्रियकर अनुराग,तिचा बालमित्र यतीन ...की कोणी तिसराच अनोळखी व्यक्ती? प्रेमभंग सहन न झाल्याने माधवी एके रात्री तडकाफडकी कोकणात जाण्याचा विचार करते आणि तो प्रवास तिचं संपूर्ण जीवन बदलून टाकतो. लेखिका - मनाली काळे

सोलकढी ते SOULMATES

Marathi Shows|Marathi|10 Episodes
Like
share
like

About Show

काही जणांचा प्रेमावरच विश्वास नसतो, तर काही जणांना प्रेमाने इतके कटू अनुभव दिले असतात की पुन्हा प्रेमात पडायची त्यांची इच्छा नसते. मात्र आयुष्यात ठरवलं तसं कधीच होत नसतं. प्रेमभंग झालेल्या माधवीचा SOULMATE कोणआहे? तिला सोडून गेलेला तिचा प्रियकर अनुराग,तिचा बालमित्र यतीन ...की कोणी तिसराच अनोळखी व्यक्ती? प्रेमभंग सहन न झाल्याने माधवी एके रात्री तडकाफडकी कोकणात जाण्याचा विचार करते आणि तो प्रवास तिचं संपूर्ण जीवन बदलून टाकतो. लेखिका - मनाली काळे

You may also like

Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play
Picture of the author

दशक सहावा देवशोधन, समास पहिला देवशोधन

play
Picture of the author

सप्तशृंगी देवीची माहिती !

play
Picture of the author

चित्रा

play