Logo
Logo
mic
Download
तूच माझी वॉन्टेड

तूच माझी वॉन्टेड

Duration

1hr 7m

Language

Marathi

Released

Category

Stories

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

जिने त्याच पाकीट मारलंय, तो तिच्याच प्रेमात पडतो. तो स्वतः पत्रकार असल्याने त्याला गुन्हेगारांचं वावडं नसतंच. पण त्या पाकीटमार "तिला" शोधण्यासाठी तो अनेक क्लुप्त्या लढवतो, आता पाकीटमार अशी "ती" त्याच्या स्वप्नांची राणी त्याला सापडतेय का नाही हे जाणून घेण्यासाठी ऐका "तूच माझी वॉन्टेड" लेखिका: नेहारिका देशपांडे

तूच माझी वॉन्टेड

Stories|Marathi|10 Episodes
Like
share
like

About Show

जिने त्याच पाकीट मारलंय, तो तिच्याच प्रेमात पडतो. तो स्वतः पत्रकार असल्याने त्याला गुन्हेगारांचं वावडं नसतंच. पण त्या पाकीटमार "तिला" शोधण्यासाठी तो अनेक क्लुप्त्या लढवतो, आता पाकीटमार अशी "ती" त्याच्या स्वप्नांची राणी त्याला सापडतेय का नाही हे जाणून घेण्यासाठी ऐका "तूच माझी वॉन्टेड" लेखिका: नेहारिका देशपांडे

You may also like

Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

क्षितिज की कहानी

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play
Picture of the author

સર્જન

play
Picture of the author

પ્રસ્તાવના

play