Logo
Logo
mic
Download
સહજ ગીતા : ભાગ: 1

સહજ ગીતા : ભાગ: 1

Duration

1hr 42m

Language

Gujarati

Released

Category

Stories

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચે થયેલા સંવાદની વાત જેને સમગ્ર વિશ્વ ખુબ આદર સાથે વાંચે છે એવી ગીતા ની સહજતાથી સમજી શકાય એવી વાતો સાંભળીએ રાધા મહેતા સાથે...સહજગીતા. શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેના સંવાદ સ્વરૂપે રહેલી ગીતાનું જ્ઞાન સહજ શૈલીમાં કેટલું સુંદર લાગે! દરેક અધ્યાયના દરેક મહત્વના વિચારો અને સિદ્ધાંતોની ચર્ચા આ સિરીઝમાં કરીશું. યુગો પહેલાં કહેવાયેલી ગીતા આજે પણ એટલી જ યથાર્થ છે. આપણાં રોજબરોજના જીવનમાં આ વિચારો કેટલી સહજતાથી વણી લઈ શકાય એની વાતો એટલે સહજગીતા.

Read More

સહજ ગીતા : ભાગ: 1

Stories|Gujarati|10 Episodes
Like
share
like

About Show

ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચે થયેલા સંવાદની વાત જેને સમગ્ર વિશ્વ ખુબ આદર સાથે વાંચે છે એવી ગીતા ની સહજતાથી સમજી શકાય એવી વાતો સાંભળીએ રાધા મહેતા સાથે...સહજગીતા. શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેના સંવાદ સ્વરૂપે રહેલી ગીતાનું જ્ઞાન સહજ શૈલીમાં કેટલું સુંદર લાગે! દરેક અધ્યાયના દરેક મહત્વના વિચારો અને સિદ્ધાંતોની ચર્ચા આ સિરીઝમાં કરીશું. યુગો પહેલાં કહેવાયેલી ગીતા આજે પણ એટલી જ યથાર્થ છે. આપણાં રોજબરોજના જીવનમાં આ વિચારો કેટલી સહજતાથી વણી લઈ શકાય એની વાતો એટલે સહજગીતા.

You may also like

Picture of the author

ગામડાનું ભોળપણ

play
Picture of the author

ॐ નમઃ શિવાય - ધૂન

play
Picture of the author

क्षितिज की कहानी

play
Picture of the author

પ્રસ્તાવના

play
Picture of the author

सुन्दरकाण्ड

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play