Logo
Logo
mic
Download
पंचतंत्र

पंचतंत्र

Duration

1hr 13m

Language

Marathi

Released

Category

Marathi Shows

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

पंचतंत्र गोष्टी आपण सगळ्यांनीच लहानपणी ऐकल्या असतील. पंचतंत्र म्हणजे पाच प्राचीन ग्रंथ व त्यातून बोध देणाऱ्या अश्या रंजक गोष्टी. पुस्तकांमध्ये व संस्कृत ग्रंथांमध्ये पंचतंत्रच्या प्रसिद्ध गोष्टी आहेत , ज्या आपण ह्या मालिकेच्या माध्यमातून ऐकणार आहोतच मात्र त्या सोबतच, नव्या काळासोबत काही नवे बोध देणाऱ्या नव्या गोष्टी देखील आपल्याला ऐकता येणार आहेत !

पंचतंत्र

Marathi Shows|Marathi|10 Episodes
Like
share
like

About Show

पंचतंत्र गोष्टी आपण सगळ्यांनीच लहानपणी ऐकल्या असतील. पंचतंत्र म्हणजे पाच प्राचीन ग्रंथ व त्यातून बोध देणाऱ्या अश्या रंजक गोष्टी. पुस्तकांमध्ये व संस्कृत ग्रंथांमध्ये पंचतंत्रच्या प्रसिद्ध गोष्टी आहेत , ज्या आपण ह्या मालिकेच्या माध्यमातून ऐकणार आहोतच मात्र त्या सोबतच, नव्या काळासोबत काही नवे बोध देणाऱ्या नव्या गोष्टी देखील आपल्याला ऐकता येणार आहेत !

You may also like

Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play
Picture of the author

दशक सहावा देवशोधन, समास पहिला देवशोधन

play
Picture of the author

सप्तशृंगी देवीची माहिती !

play
Picture of the author

चित्रा

play