Logo
Logo
mic
Download
चक्रव्यूह

चक्रव्यूह

Duration

1hr 8m

Language

Marathi

Released

Category

Stories

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

पुण्यातल्या एका Engineering कॉलेजच्या होस्टेलमध्ये राहणारा अभ्यासू , काहीसा भित्रा , १८ वर्षांचा अभिमन्यू कॉलेजमध्ये चाललेल्या ragging ने त्रासून गेल्यामुळे तो दिवस रात्र इंटरनेट वर वेगवेगळ्या WEBSITES वर वेळ घालवू लागतो. अश्यातच एक दिवस तो इंटरनेटच्या महाजालाच्या अश्या एका कोपर्यात जाऊन पोहोचतो जिथे विचित्र गोष्टी घडतात. अभिमन्यूला कल्पनाच नव्हती की तो नकळत “DARK WEB” मध्ये येऊन पोहोचला होता ! इंटरनेट च्या महाजालातला सगळ्यात खतरनाक कोपरा ...एक असं खोल विवर ...जिथे गेलेली व्यक्ती सहसा परत येऊ शकत नाही !

चक्रव्यूह

Stories|Marathi|10 Episodes
Like
share
like

About Show

पुण्यातल्या एका Engineering कॉलेजच्या होस्टेलमध्ये राहणारा अभ्यासू , काहीसा भित्रा , १८ वर्षांचा अभिमन्यू कॉलेजमध्ये चाललेल्या ragging ने त्रासून गेल्यामुळे तो दिवस रात्र इंटरनेट वर वेगवेगळ्या WEBSITES वर वेळ घालवू लागतो. अश्यातच एक दिवस तो इंटरनेटच्या महाजालाच्या अश्या एका कोपर्यात जाऊन पोहोचतो जिथे विचित्र गोष्टी घडतात. अभिमन्यूला कल्पनाच नव्हती की तो नकळत “DARK WEB” मध्ये येऊन पोहोचला होता ! इंटरनेट च्या महाजालातला सगळ्यात खतरनाक कोपरा ...एक असं खोल विवर ...जिथे गेलेली व्यक्ती सहसा परत येऊ शकत नाही !

You may also like

Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

क्षितिज की कहानी

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play
Picture of the author

સર્જન

play
Picture of the author

પ્રસ્તાવના

play