Logo
Logo
mic
Download
भक्त प्रल्हाद

भक्त प्रल्हाद

Duration

2hr 24m

Language

Marathi

Released

Category

Marathi Shows

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

भक्त प्रल्हाद, ह्या नावाने आपण सगळेच परिचित आहोत. विष्णु देवांच्या प्रति त्याच्या अनन्य असाधारण, भक्ती मुळे तो त्यांचा अत्यंत प्रिय भक्त होता. प्रल्हादचा जन्म, दैत्य कुळात झाला होता आणि त्याचे वडील हिरण्यकश्यपू हे दैत्य राज होते. हिरण्यकश्यपू अहंकारवश स्वतालाच देव मानत होता, आणि बाकी सगळ्यांना सुद्धा त्यालाच देव माना म्हणून बाध्य करायचा. पण त्याचाच पुत्र प्रल्हाद त्याला देव मानण्यासाठी नकार देत, भगवान विष्णु ह्यांना देव मानत होता. ह्या कहाणी मध्ये आपण ऐकुया की, हिरण्यकश्यपू, प्रल्हादला मारण्यासाठी काय काय करतो आणि श्री विष्णु, आपल्या भक्ताचं रक्षण कश्या प्रकारे करतात. शेवटी अनन्यावर न्यायाचा आणि दुर्भावनेवर सद्भावनेचा विजय कसा होतो, हे सुद्धा ऐकुया. Writer - Renuka Raje, Narrated by - Manali Kale.

भक्त प्रल्हाद

Marathi Shows|Marathi|15 Episodes
Like
share
like

About Show

भक्त प्रल्हाद, ह्या नावाने आपण सगळेच परिचित आहोत. विष्णु देवांच्या प्रति त्याच्या अनन्य असाधारण, भक्ती मुळे तो त्यांचा अत्यंत प्रिय भक्त होता. प्रल्हादचा जन्म, दैत्य कुळात झाला होता आणि त्याचे वडील हिरण्यकश्यपू हे दैत्य राज होते. हिरण्यकश्यपू अहंकारवश स्वतालाच देव मानत होता, आणि बाकी सगळ्यांना सुद्धा त्यालाच देव माना म्हणून बाध्य करायचा. पण त्याचाच पुत्र प्रल्हाद त्याला देव मानण्यासाठी नकार देत, भगवान विष्णु ह्यांना देव मानत होता. ह्या कहाणी मध्ये आपण ऐकुया की, हिरण्यकश्यपू, प्रल्हादला मारण्यासाठी काय काय करतो आणि श्री विष्णु, आपल्या भक्ताचं रक्षण कश्या प्रकारे करतात. शेवटी अनन्यावर न्यायाचा आणि दुर्भावनेवर सद्भावनेचा विजय कसा होतो, हे सुद्धा ऐकुया. Writer - Renuka Raje, Narrated by - Manali Kale.

....Loading

You may also like

Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play
Picture of the author

दशक सहावा देवशोधन, समास पहिला देवशोधन

play
Picture of the author

सप्तशृंगी देवीची माहिती !

play
Picture of the author

चित्रा

play