Logo
Logo
mic
Download
अनुराधा - एक रहस्य

अनुराधा - एक रहस्य

Duration

1hr 15m

Language

Marathi

Released

Category

Horror

Like

Favorite

like

Review

play

Play

share

Share

नुपूर आणि रत्ना, दोघी बहिणी होत्या. एकमेकींवर खूप प्रेम करणार्या त्या बहिणींच्या आयुष्यात एका अश्या बाईचा प्रवेश होतो, जी फक्त त्यांच्यामधल्या एकाच बहिणीला दिसत असते. त्या बाई मुळे दोघी बहिणींच्या आयुष्यात एक मोठं वादळ येतं. त्या वादळा मुळे ह्या दोघी बहिणींच्या आयुष्यात काय घटना घडतात हे आपण ह्या सिरीज मध्ये ऐकणार आहोत. Written by – Renuka Raje, Narrated by – Kamlakar Lokhande

अनुराधा - एक रहस्य

Horror|Marathi|9 Episodes
Like
share
like

About Show

नुपूर आणि रत्ना, दोघी बहिणी होत्या. एकमेकींवर खूप प्रेम करणार्या त्या बहिणींच्या आयुष्यात एका अश्या बाईचा प्रवेश होतो, जी फक्त त्यांच्यामधल्या एकाच बहिणीला दिसत असते. त्या बाई मुळे दोघी बहिणींच्या आयुष्यात एक मोठं वादळ येतं. त्या वादळा मुळे ह्या दोघी बहिणींच्या आयुष्यात काय घटना घडतात हे आपण ह्या सिरीज मध्ये ऐकणार आहोत. Written by – Renuka Raje, Narrated by – Kamlakar Lokhande

You may also like

Picture of the author

मध्यंतर !

play
Picture of the author

टनल नंबर 33

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play
Picture of the author

पार्टी

play
Picture of the author

सप्तशृंगी देवीची माहिती !

play