अक्षय घेऊन येत आहे आपल्या रोजच्या आयुष्यातील मजेशीर किस्से आणि गमती जमती , तर चला त्याच्या सोबत आपण हि ह्या प्रवासात सामील होऊयात आणि आपल्या भूतकाळात एक फेरफटका मारून येवूयात.