Logo
Logo
mic
    
Download
मोटिवेशन : घेईल तेवढं कमीच

मोटिवेशन : घेईल तेवढं कमीच

Duration

0hr 56m

Language

Marathi

Released

Category

Lifestyle

Like

Favorite

like

Review

share

Share

प्रत्येकाला त्याच्या आयुष्यात थोड्याश्या पाठिंब्याची गरज असते , जेणेकरून तो व्यक्ती त्याच्या आयुष्यात पुन्हा उभा राहून काम करू शकेल , आणि मोट मोठी स्वप्न पाहू शकेल .. ऐकुया अशाच काही मोटिवेशनल गोष्टी या या शो मधून .

मोटिवेशन : घेईल तेवढं कमीच

Lifestyle|Marathi|24 Episodes |Released on -
Like
share
like

About Show

प्रत्येकाला त्याच्या आयुष्यात थोड्याश्या पाठिंब्याची गरज असते , जेणेकरून तो व्यक्ती त्याच्या आयुष्यात पुन्हा उभा राहून काम करू शकेल , आणि मोट मोठी स्वप्न पाहू शकेल .. ऐकुया अशाच काही मोटिवेशनल गोष्टी या या शो मधून .

EpisodesDuration

You may also like

Picture of the author

आम्ही बहिणी

play
Picture of the author

Introducing - Crypto Ki Duniya

play
Picture of the author

भोंदू नगरची राणी चंद्रकला

play
Picture of the author

Hampi - the erstwhile capital of the Vijayanagara empire, with Kishen

play
Picture of the author

बहिणाबाई चौधरी

play
Picture of the author

जाति और मोहब्बत

play