तुझा माझ्यावर भरोसा नाय काय… ही गोष्ट आहे अमोल आणि नेहा ची.. नेहा खूप गोड मुलगी पण तितकीच संशयी.. नेहा अमोल वर संशय घेते पण अमोल हुशारीने नेहा चा संशय दूर करतो.. पण ह्या सगळ्यात खूप गमती जमती होतात त्या गमती काय होतात ऐका तुझा माझ्यावर भरोसा नाय काय..
लेखिका – अनुजा कुलकर्णी